BTI-veileder

Avklaringer av hva BTI-veilederen er, og ikke er:

  • BTI-veilederen er den gjeldende og forpliktende rutine for både tidlig og tverrfaglig innsats for ansatte i Sauda kommune.
  • BTI-veilederen bygger på en felles verdiplakat for alle ansatte som jobber for barn og unge i Sauda kommune.
  • BTI-veilederen er ingen instrumentell modell der kan forvente å jobbe i en rett linje fra nivå 0 til nivå 3. Det vil være glidende overgangen mellom nivåene, og i praksis vil en gå litt frem og tilbake mellom nivåene.
  • BTI-veilederen er bygget opp som en samskapingsmodell. Det vil ikke være «noen andre» som verken overtar utfordringene, eller løser de på vegne av andre.